Musik vid kyrkoårets slut

Nyhet Publicerad

Trefaldighetskyrkan lördag 18 november 17.00

Kören Vox Cantus
Dirigent, Anna Jefta
Piano, Katarina Sörnäs
Cello, Maria Karlinius
Violin, Anette Jefta