Körer för vuxna

Startdatum meddelas senare under sommaren.

Fredrikskyrkans Motettkör
En blandad kör med klassisk inriktning och höga ambitioner. Provsjungning tillämpas. Notläsningskunskap är en fördel.
Övar torsdagar 19.00-21.00 i Fredrikskyrkan. 
Körledare: Justin Hazelgrove.

Carlskrona Gospel
En blandad kör från 15 år och uppåt. Vi lär in utan noter.
Övar tisdagar 18.30-20.00 i Fredrikskyrkan. 
Körledare: Staffan Sundås

Vox Aurora
En projektinriktad blandad kör för alla åldrar. Såväl not-som gehörsinriktad inlärning
Måndagar 18.30-20.00 i Fredrikskyrkan
Körledare: Staffan Sundås

Staffan Sundås

Staffan Sundås

Svenska kyrkan Karlskrona

Kyrkomusiker

Justin Hazelgrove

Justin Hazelgrove

Svenska kyrkan Karlskrona

Kyrkomusiker

Aspö kyrkokör
En blandad vuxenkör med varierad repertoar. Viss körvana krävs.
Övar torsdagar 18.00-20.00 i Aspö kyrka. 
Körledare: Anna Jefta

Vox Cantus (damkör)
En kammarkör för kvinnor som jobbarpå projektbasis. Körvana krävs, från 18 år och uppåt.
Kontakta körledare Anna Jefta för provsjungning och körtider.
Plats: Fredrikskyrkan

 

Anna Jefta

Anna Jefta

Svenska kyrkan Karlskrona

Kyrkomusiker