Vaccinationsbevis

gäller fr.o.m. 1 december 2021

Karlskoga församling tillämpar regeringsbeslut om kontroll av vaccinationsbevis fr.o.m. 1 december 2021.

I enlighet med regeringens beslut kommer Karlskoga församling att verifiera äkthet av vaccinationsbevis och kräva legitimation där Karlskoga församling är ansvarig anordnare av arrangemang med fler än 100 personer. Syftet är att minska risken för smittspridning samtidigt som vi som arrangör ges möjlighet att fortsätta att ta emot en större publik. Personer under 18 år och personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19 är undantagna.

Vaccinationsbevis kan beställas på www.covidbevis.se Saknar du en e-legitimation kan du ansöka om att få beviset skickat till din folkbokföringsadress. Källa: eHälsomyndigheten.