Meny

Söderkyrkans kör

Blandad kör

Söderkyrkans kör är en blandad kör för dig med viss vana av körsång.

Kören medverkar främst i församlingens gudstjänster
och övar i Söderkyrkan, onsdagar kl. 16.15-18.00.
Övningen inleds med enkelt fika.  

Ledare: Sören Ågren
0586 68842, 070 655 9997 soren.agren@svenskakyrkan.se