Foto: Karlstads stift

Söderkyrkan

Söderkyrkan omfamnar varje besökare

Se dig omkring i Söderkyrkan med 360 kamera

Adress Skogsrundan 1.
Vägbeskrivning från E18: 
Sväng av i korsningen vid OK bensinstation in på Skrantahöjdsvägen.
Följ den drygt 500m och sväng höger i rondellen. Ankomst.

Söderkyrkan invigdes den 5 oktober 1985. Den gamla Söderkyrkan, som var en vandringskyrka, flyttades till Lunedet och är idag Lunedskyrkan. Söderkyrkans profil präglas av fördjupning och omsorg. Verksamheterna i Söderkyrkan är fördelade på fyra områden..

Tron fördjupas, famnen öppnas

Altartavlan, som är ett altarskåp, skapades av konstnären Harry W. Svensson, Fägre. Den är utförd som en polykrom trärelief. I varma färger med den djup som relieftekniken medger beskrivs tre motiv.
På vänstra sidan finns bilden av Jesus' ångest i Getsemane. Lärjungarna sover medan Jesus ber. En bit längre bort i bilden står de romerska soldaterna och väntar.
I mitten gestaltas uppenbarelsen på påskdagens morgon framför den öppna graven. Ett ljus lyser inifrån graven och ängeln står utanför och förkunnar för kvinnorna, vars skuggor ses på den bortrullade stenen.
På högra sidan finns missionsbefallningen, På högra sidan finns missionsbefallningen, som från Rävåskullen i Karlskoga riktas till oss alla.

Altartavlan gestaltar påsken

Arkitekt för den nya Söderkyrkan var Janne Feldt, Karlstad.

Kyrkorummet är femsidigt, vilket är akustiskt fördelaktigt. Söderkyrkan är en sångvänlig kyrka. Rymlighet i koret och närhet för alla kan på ett lätt sätt skapas. Kyrkorummet rymmer normalt 150 personer. Med hjälp av vikväggar till församlingssalarna finns det möjlighet att utöka kyrkorummets storlek och antal platser.

Femsidigt rum ger rymd åt ljud och ljus

Från kyrkbacken leder en tydlig processionsväg över kyrktorget fram till kyrkans kor. Församlingssalar och sakristia nås direkt från torget. Från torget mynnar två gator till de två flyglarna. De två församlingssalarna kan sammanslås till en enhet och även kombineras med kyrkorummet.

Kyrkotorget skapar närhet till heligt rum och vardagsrum

Kyrkans gestaltning har till stor del präglats av tomtens förutsättningar på Skrantahöjden. Byggnaden ger en avskärmning från trafiken på Skrantahöjdsvägen och ligger i direkt anslutning till Skranta torg och gångvägarna i området.
Kyrkbacken kan liknas vid en öppen famn, som bildas av själva byggnaden. Kyrkobyggnaden vill mjukt smyga in i sin omgivning genom att hörnen avskurits, något som samtidigt håller samman den utspridda formen till en enhet. Kyrkorummet med koret i öster och klockstapeln markerar kyrkan i gatubilden.