Foto: Madelen Zander IKON

Kollekt 2023

Riks-, stifts- och församlingskollekter i Svenska kyrkan 2023

Rikskollekter (R) beslutade av kyrkostyrelsens arbetsutskott 2022-04-28. Stiftskollekter (S) fastställda av domkapitlet 2022-09-22.
Församlingskollekter (F) beslutade av kyrkorådet 2021-12-06.

Kollekt via swish 123 570 26 42

Det går inte att lämna kommentarer via swish till församlingen. Givaren förblir anonym vid kollekter via swish och sidoordnad hantering av inbetalningar. Kollektinsamlingsperioden påbörjas kollektdagens morgon kl. 07:00 och avslutas fem kalenderdygn senare om inte annan kollektdag infaller under den tiden. Medel som inkommit efter kollektperioden hanteras som gåva och skänks till samma ändamål som kollekten var avsedd för.

(R) = Rikskollekt
(S) = Stiftskollekt
(F) = Församlingskollekt

  1 januari  (S)  St. Lukas i Värmland
  6 januari  (R)  Act Svenska kyrkan
  8 januari  (F)  Karlskoga församlings stödfond
  15 januari(S)  Karlstads kyrkliga stadsmission
22 januari  (R)  Svenska Bibelsällskapet
29 januari  (R)  Svenska kyrkans Unga

  5 februari  (S)  Svk Unga i Karlstad stift
12 februari (F)  Hela Människan
19 februari (R)  ACT Svenska kyrkan
22 februari (F)  Kvinnoföreningen mot våld
26 februari (F)  Khatoon/Tehuset

  5 mars (S)   Vänstift i Tanzania
12 mars (R)  ACT Svk
19 mars (F)  Brottsofferjouren bergsl.
26 mars (R) UNGA & Kyrkosångsförb.

   2 april (R)  ACT Svk
   6 april (F)  Stödfonden
   9 april (F)  Hela Människan
10 april  (R)  ACT Svk
16 april  (S)  Rekr. Vigningstjänst
23 april  (R)  EFS
30 april  (F)  Kvinnof. mot våld

  7 maj (R)  Sveriges kristna råd
14 maj (S)  Kyrkosångsförbund
18 maj (R)  Svk Unga / SALT
28 maj (F)  Stödfonden
29 maj (F)  Hela Människan

  4 juni  (R)  ACT Svk
11 juni (F)  Kvinnof. mot våld
18 juni (F)  Stödfonden
24 juni (F)  Bergsl. Brottsofferj.
25 juni (S)  Sandvikengården

  2 juli   (R)  ACT Svk
  9 juli   (F)   Hela Människan
16 juli   (F)  Kvinnof. mot våld
23 juli   (R)  Svk i utlandet
30 juli   (F)  Khatoon / Tehuset

  6 augusti (R) ACT Svk
13 augusti (F) Bergsl. Brottsofferj.
20 augusti (R) Hela Människan
27 augusti (S) Credo

  3 september (R) Diakoniinst.
10 september (R) Ekumenisk riksk.
17 september (F) Stödfonden
24 september (F) Kvinnof. mot våld

  1 oktober (R) Svk i utlandet
  8 oktober (R) Kyrkosångsförbund
15 oktober (S) Geijerskolan
22 oktober (R) Asylrättscentrum
29 oktober (F) Hela Människan

  4 november (R) Svk i utlandet
  5 november (F) Stödfonden
12 november (F) Hela Människan
19 november (R) ACT Svk
26 november (F) Bergsl. Brottsofferj

  3 december (R) ACT Svk
10 december (R) Svk Unga
17 december (R) ACT Svk
24 december (F) Hela Människan
25 december (F) Stödfonden
26 december (R) ACT Svk
31 december (F) Hela Människan