Friskvård för parrelationen

I Österledskyrkan erbjuds PREP-kurser för er som vill satsa på er relation.

Att anmäla sig till en PREP-kurs är friskvård för förhållandet              (ingen terapi).

En kurs för par som vill stärka och bevara det positiva i sin relation. I en PREP-kurs varvas korta undervisningspass i grupp med enskilda samtal och övningar med din partner. Dessutom får ni lära er metoder för god kommunikation och problemlösning. 

Johanna Ärlandsback: 0586-68824
johanna.arlandsback@svenskakyrkan.se

Det går att leva lyckliga i alla sina dagar Det är möjligt att skapa ett förhållande som är gott livet igenom. För att åstadkomma det kan man använda några enkla metoder. Enkla att förstå – men inte nödvändigtvis enkla att genomföra i vardagen. De kräver vilja och insatser från er båda två.  

Vad avgör om det går?

Forskning visar att de förhållanden som riskerar att spricka tidigt, 
visar tecken på dålig konflikthantering. Omvänt kan man identifiera fyra hörnstenar i ett gott förhållande: trygghet, intimitet, ansvar och framtidstro.

Problem finns i alla förhållanden, men man måste kunna hantera dem som ett team för att få ett harmoniskt samliv.  

PREP utgår från att ni kan!

PREP utgår från att man kan förändra och förbättra sin kommunikation och sättet att behandla varandra på och att se på sitt förhållande.
Att anmäla sig till en kurs är ett sätt att visa vilja till utveckling.
Resten avgörs av de insatser man gör, på kursen och hemma.  

PREP fungerar

PREP är utvecklat av forskare och efter flera långtidsstudier i USA och Europa finns goda belägg för att påstå att PREP fungerar, förutsatt att ni själva är motiverade att arbeta med er kommunikation och ert samspel.

Uppföljningar visar på fleråriga effekter i form av bättre kommunikation och problemlösningsförmåga, större tillfredställelse med relationen och minskad risk för separation.
Då PREP är ett pedagogiskt program – inte terapi – lämpar det sig inte för par som är i akut kris.  

Kursens utformning

Inga samtal sker i gruppen, utan endast mellan paren. Genom korta föredrag, övningar, parsamtal och i praktiskt användbara metoder ges verktyg för utveckling.

Huvudmålet med PREP

är att få en djupare, sundare och mer livskraftig relation.  


Johanna Ärlandsback: 0586-688 24
johanna.arlandsback@svenskakyrkan.se  

Sensus studieförbund är huvudman för PREP i Sverige.