Östra kyrkogården
Foto: Leif Helge

Östra kyrkogården

En kyrkogård med stark prägel av bergslagsnaturens omväxlande öppna och slutna landskap

Se dig omkring på Östra kyrkogården med 360 kamera

Vägbeskrivning: Österleden 30.
Avfart vid väg 243, ca 2 km från E18 genom Karlskoga.

Östra kyrkogården:
Antal gravar 4812

Efter en om - och tillbyggnad återinvigdes kapellkrematoriet 1973. I den centralt belägna dammen finns sedan 1982 Willy Gordons konstverk " Att giva och taga".  Kapellkrematoriet som invigdes 1946 har liksom kyrkogården Åke Porne som arkitekt, och är beläget på kyrkogårdens högsta punkt väl synlig från hela kyrkogården. Kyrkogården anlades 1941.
Den utformades av arkitekt Åke Porne och stadsträdgårdsmästare Carl Fredby. 
Invigningen förrättades av biskop Arvid Runestam den 13 augusti 1945.

När det på 1930-talet behövdes ytterligare en kyrkogård i Karlskoga studerades flera olika alternativ innan man 1941 beslöt att anlägga den nya kyrkogården vid Dalen nära Svartälven i östra delarna av Karlskoga.
Kyrkogården fick namnet Östra kyrkogården. Den utformades av arkitekt Åke Porne och stadsträdgårdsmästare Carl Fredby och utfördes i församlingens egen regi. Invigningen förrättades av biskop Arvid Runestam den 13 augusti 1945.

Du är varmt välkommen att besöka kyrkogården!
1993 anlades en särskild gravplats för de som inte tillhör något kristet samfund - kvarter X. Kapellkrematoriet invigdes 2 juni 1946. I början av 1970-talet skedde en om- och tillbyggnad som föranledde en återinvigning 1973.

Kapellkrematoriet har liksom kyrkogården Åke Porne som arkitekt, och är beläget på kyrkogårdens högsta punkt väl synligt från hela kyrkogården. I den centralt belägna dammen finns sedan 1982 Willy Gordons konstverk "Att giva och taga".

I ett nyanlagt kvarter i sydvästra delen finns rundlar utan egen plantering, vilket är ett mellanting mellan urngrav och minneslund. Samtliga gravar på Östra kyrkogården, både i kvarter för kistgravar och i kvarter för urngravar, är utlagda i gräs utan gravramar och grusfyllda inramningar. I samband med en utvidgning av kyrkogården i den nordöstra delen, iordningställdes en minneslund som togs i bruk 1977. Området i Dalen utgjordes av flera jordbruksfastigheter som formades till en kyrkogård med stark prägel av bergslagsnaturens öppenhet och mäktighet. Den sluttar mjukt ner mot Svartälven i öster, där ett parkbälte är bevarat. I söder gränsar kyrkogården till naturområdet Bullerdalen.