Meny

Månadsgrupp 2020/21

Information och kontaktuppgifter

Månadsgrupp

4/10                  Start för månadsgruppen
31/10-1/11      Höstlovs läger
29/11               Terminsavslutning
17/1                  Terminsstart
14/2
14/3
29/3-1/4
18/4
8/5                    Redovisningsdag för konfirmanderna kl 15:00 i Österledskyrkan
9/5                    Konfirmation i Karlskoga kyrka kl 11:00

Vi besvarar gärna frågor och funderingar kring konfirmandtiden 

Karolina Strandell Rongedal
Barn- och ungdomspräst
SMS-kontakt: 070-660 12 51
karolina.rongedal@svenskakyrkan.se

Johanna Ärlandsback
Barn-, ungdoms- och familjediakon
SMS-kontakt: 070-295 25 46
johanna.arlandsback@svenskakyrkan.se