Svart Steinwayflygel i Karlskoga kyrka.

Inspelad lunchmusik i Karlskoga församling för digital visning

Lunchmusik 13 januari 2021
Riccardo Gnudi spelar Marco Enrico Bossi Op. 104

Lunchmusik 16 dec 2020
An Wasswerflüssen Babylon Jan Adam Reincken (1643-1722)

Lunchmusik 9 dec 2020
Riccardo Gnudi framför musik av G. Cavazzoni på ​Italiensk barockorgel i Skogskyrkogårdens kapell.

Lunchmusik 2 dec 2020
Riccardo Gnudi spelar den Italienska barockorgeln i Skogskyrkogårdens kapell.
Musik av F. Bianciardi, L. Luzzaschi, A. de Cabezón, H. Scheidemann, B. Pasquin