Karlsdals kapell
Foto: Leif Helge

Karlsdals kapell

Två klockor ringer in gudstjänsten

Se dig omkring i Karlsdals kapell med 360 kamera

Vägbeskrivning:
Väg 245 mot Nora, avfart mot Karlsdal.
Ca 15 km från Centrala Karlskoga.

Kungl. Maj:ts tillstånd att bygga kyrka fick hovrättskommissarie Carl Daniel Luthman 1736. Karlsdals kapell uppfördes 1842, 106 år senare. Kyrkogården började användas redan 1788, då den första dokumenterade gravsättningen ägde rum.

Altartavlan i dagens kapell är målad av Ingrid Jövinger. Av femtiotalet uppräknade saker i Luthmans bouppteckning 1768, finns idag knappt en tiondel kvar i Karlsdals kapell. Bland de anskaffade inventarierna, som finns i förskingringen, märks altartavlan med motiv "Yttersta domen" av holländaren Dergel de Wet 1644, en ljuskrona av kristall samt Schrotanus två dukar med vanitas-motiv. Altartavlan i dagens kapell, renoverat 1955, är målad av Ingrid Jövinger.

Av Luthmans inventarier återstår idag:

Luthmans och hustru Claras porträtt i kyrkorummet,
Gezelii bibel i folio, tre läderband och Luthmans initialer i guldtryck på pärmarna, tryckt i Åbo 1728
ett sockenbudstyg med kalk, patén och vinbehållare
en svart mässhake, märkt 1761
en dopskål av silversmeden Kelson, Stockholm 1757
en dopfunt av trä
ett tidstypiskt, grunt, vitkalkat skåp i sakristian
Slutligen några ord om dagens klockstapel, som renoverades 1960. Två klockor ringer in gudstjänsten. Den mindre göts av smederna 1842 för den nya kyrkan. Den större klockan skänkte Maria Christina Lindberg, född Adamsson, 1858. Klockan göts i Stockholm av Frans Mauritz Bergholz klockgjuteri på Adolf Fredriks Kyrkogata.

Stora klockans text på en sida:
Sig samle vid mitt ljud / till sensta eftertid
Ett folk som tackar Gud / för frihet, bröd och frid.

På motsatt sida:
Given till Carlsdahls kapellkyrka af Maria Christina Lindberg f. Adamsson
Gjuten i Stockholm af F.M. Bergholz 1858