Badhustider för öppna förskolan 2022

Badhustider ”normalt” på fredagar mellan kl 9.30-11.30.
Om man önskar besöka badhuset tillsammans med oss så det finns ett begränsat antal platser som är till för besökare till vår verksamhet i kyrkan. Bokas hos oss på Öppna Fsk. Anmälan på SMS el. telefon: 072- 550 21 07.
Avboka vid förhinder!