Badhustider för öppna förskolan 2020

Badhustider ”normalt” på fredagar mellan kl 9.30-11.30,
men p.g.a. rådande situation med Coronapandemi kan vi i dagsläget inte säga när vi kan återuppta aktiviteten.