Badhustider för öppna förskolan 2021

Badhustider ”normalt” på fredagar mellan kl 9.30-11.30,
Om man önskar besöka badhuset tillsammans med oss behöver 
vi tillsvidare en anmälan på SMS el. telefon: 072- 550 21 07.
Avboka vid förhinder!