Foto: Magnus Aronson IKON

After School

Österledskyrkan klass 1-6

Klass 1-3 onsdagar kl. 16:00-17:15 i Österledskyrkan
Klass 4-5 onsdagar kl. 14:30-15:45 i Österledskyrkan
Klass 6     torsdagar kl. 14:30-16:00 i Österledskyrkan