Våra verksamheter

Sjung, lek, träffa nya människor, ta en kopp kaffe hos oss.

Barn och familj

För barnen – med eller utan vuxen

Ungdom

För äldre barn upp till unga vuxna

För vuxna

Mötesplatser i vardagen

Kör och musik

För ro och stillhet, lek och glädje

Samtal för sörjande

Att mista en nära anhörig är en av livets svåraste händelser. Många nya känslor och frågor väcks som man inte vet hur man ska hantera eller möta. Sorgen är ingen sjukdom, det är en del av livet.

Diakonikorset som bärs av diakonerna.

Diakoni

Diakoni är kyrkans sociala arbete.