Personal

Kontaktuppgifter till Karlshamns församling och anställda.

Foto: ikon

KARLSHAMNS FÖRSAMLING
Besöks - och postadress:
Karlshamns församling,  Kungsgatan 58,  374 36 Karlshamn

EXPEDITIONEN OCH KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN
Besöksadress:
Hagalundsvägen 3, 374 36 Karlshamn

Expeditionens telefon och besökstider
Måndag, tisdag, torsdag & fredag  09.30 – 12.00     

Telefon växel: 0454 - 32 22 00                

E-post: karlshamn.forsamlingt@svenskakyrkan.se