Bild på Åryds askgravplats

Askgravplatsen i Åryd klar

Den nya delen på Åryds kyrkogård är klar.

nytt område på Åryds kyrkogård.

Bredvid minneslunden, ner mot ån, ligger den nya askgravplatsen. Anläggningsarbetet inleddes hösten 2018 och blev klar nu i sommar.

Askgravplatsen kommer att invigas efter sommaren, mer information kommer.

Askgravplats

Askgravplatsen är ett gravskick med mindre skötsel för de anhöriga, men där den avlidnes namn ändå finns med. Gravplatsen upplåts i 25 år med begränsad gravrätt. Pastoratet ansvarar för all skötsel. Det kommer finnas speciella regler kring hur gravplatsen får smyckas.