Stiftelsen Karlshamns församlings sociala samfond

Gällande ansökan om medel, kan det i år på grund av utebliven avkastning INTE bli någon utdelning från sociala samfonden.

Vid eventuella frågor:
Diakon Annica Ganestedt, 0454-30 22 04
Diakon Helene Teglund, 0454-30 22 06