Önsketrädet

Skriv din önskan och häng den i trädet

Foto: Susanne Persson

På Carl Gustafs kyrkogård har vi skapat ett önsketräd.
Skriv din önskan på en lapp som du hittar i ”holken”.
Knyt fast lappen i trädet. Lägg tillbaka pennan så att nästa också kan skriva.

Ideén kommer från Yoko Ono´s Wish Trees, vilka hon
som barn såg vid templen i Japan. Människor knöt
fast önskningar eller böner nedskrivna på papper och
hängde upp i träd tills träden såg ut att vara i full blom.


Valet av träd kopplas till platsen.
Vi har valt Hängboken som med sina grenar ner till
marken får ge oss en bild av att vara omsluten.
Trädet lånar ut sina grenar till just Dig så att du kan
hänga din önskan eller bön här och känna dig omsluten.

 

 

 

Foto: Susanne Persson