Gravstickor

En gravsticka talar om vilken skötsel gravplatsen har

Om det finns en gravsticka placerad i högra hörnet av
gravplatsen, betyder det att ni har hjälp med skötseln eller
att gravplatsen är återlämnad.
Gravstickan talar på ett lätt sätt om för oss som jobbar på
kyrkogården, hur graven ska skötas.
Under hösten 2020 kommer gravstickorna efterhand att
ersätta de gamla skyltarna.

Svart:   Återlämnad gravplats
Gul:      Skötsel av endast grus/singelyta
 Blå:      Vattning
Grön:   Totalskötsel av grav
Röd:    Skötsel av endast rabatt