Musiklek

För barn 3-5 år med vuxen.

Sång, musik, rörelse, motorik, skapande och avslappning.
För barn 3-5 år med 
vuxen. Vi arbetar i projektform

Församlingsgården i Karlshamn

TORSDAG KL 16.30 - 17.15


Våren 2022:

3/3-7/4, 21/4-19/5

Det är kostnadsfritt att vara med i våra verksamheter.
Anmäl till Susanne om du vill vara med oss.