MIKA

Medmänniskor i Karlshamn

Vad vi är och betyder

MIKA, en diakonal samlingsplats på ekumeniskt grund, för medmänniskor i Karlshamn. Vi är en ideell förening och huvudmän för MIKA är kyrkor och trossamfund anslutna till Sveriges kristna råd och verksamma i Karlshamn.
MIKA har dubbel innebörd dels genom profeten Mikas övertygelse och tro blir synligt genom ett liv i kärlek och dels Medmänniskor i Karlshamn.

En mötesplats
- där varje människa kan bli sedd som för den hon är.
- där människors behov och förmågor behandlas med respekt.
- för gemenskap och delaktighet som lindrar ensamhet och skapar hopp.
- som skapar möjlighet till ökad förståelse mellan människor och grupper i vårt samhälle.
- med möjlighet att fördjupa sitt sökande och sin tro.

Öppettider och verksamheter 

Frukost
Måndag, onsdag och torsdag:
Kl. 9.15-11.30 morgonbön och frukost
Kostnad 10 kr/person

Promenad och/eller aktivitet

Tisdagar
Kl 13.00 promenad och/eller aktivitet, till exempel bingo, batikfärgning mm.

 

För mer information

MIKA diakonal samverkan Karlshamn
C/o Karlshamn-Trensums Pastorat
Kungsgatan 58
374 36 Karlshamn
Föreståndare MIKA Anneli Einarsson,
Mobilnr 072 670 67 70
anneli.einarsson@mikadiakoni.se

För mer information

www.facebook.com/Mikadiakoni

http://www.mikadiakoni.se/