Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Samtal för sörjande

Ibland byter livet riktning, då kan det vara skönt att dela det med andra.

Att mista en nära anhörig är en av livets svåraste händelser. Många nya känslor och frågor väcks som man inte vet hur man ska hantera eller möta. Sorgen är ingen sjukdom, det är en del av livet, och varje människas sorg är unik och behöver sin ”omsorg”. Att möta andra i samma situation brukar oftast kännas bra.

Leva vidare

Leva vidare-grupper
I gruppen har du möjlighet att tillsammans med andra i liknande situation lyssna och samtala kring sorgen, fundera och reflektera kring hur det en gång var, hur det sedan blev och hur det kanske blir i framtiden.

Maxantalet är 6 deltagare per grupp. Vi erbjuder även enskilda samtal.
Vi bjuder på fika och deltagandet är kostnadsfritt. Vi rekommenderar att det gått minst 6 månader efter dödsfallet.

Kontakt:
Annica tfn 0454-30 22 04 epost annica.ganestedt@svenskakyrkan.se

 

 

Barn möter sorg

Att ta barns sorg och frågor om döden på allvar är att ge barnen hjälp till livet.
Vi erbjuder grupper för barn, med syfte att genom ord, lek, bild, form och musik ge uttryck för sorg och saknad.
En grupp startas upp så snart behov och underlag finns.
Tider och plats bestäms utifrån gruppens förutsättningar.
Vi vänder oss såväl till barn som ungdomar och kan även erbjuda enskilt stöd.
Grupper för ”När barn möter sorg” är ett samarbete mellan Mörrum-Elleholms församling, Asarum-Ringamåla församling och Karlshamns församling.

För frågor, anmälan eller önskemål om enskilda samtal kontakta:
Diakon Heléne Teglund, 0454-302206, helene.teglund@svenskakyrkan.se