Instruktion för gravgrävning

Instruktionen för gravgrävning är en beskrivning för hur grävandet av gravar går till på Hvilans kyrkogård.

Ingen medarbetare under 18 år får delta i arbetat med att gräva eller återfylla. Vid gravgrävning eller återfyllning får inte ensamarbete förekomma.
Personer som genomför grävning skall inneha ett giltigt körkort klass B samt ha genomgått utbildning för gravgrävning och grävmaskin och dess handhavanden. Medhjälpare skall ha genomgått utbildningen ”Gräva och schakta säkert” eller liknande.