Hantering av stoft och askor

I reglementet för hantering av stoft och askor beskrivs hur stoftet av de avlidna förvaras och hanteras i Karlshamns församling.

Att arbeta vid en kyrkogårdsförvaltning ställer lite speciella krav. Oavsett vilken roll eller funktion man innehar skall alla kontakter med besökare och sorgehus samt handhavande av stoft och askor präglas av respekt och värdighet.