Foto: Annika Bergkvist

Begravningsverksamhet

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten.

Våra kyrkogårdar

Inom pastoratet finns fyra kyrkogårdar.

Gravskick

Hos oss kan du välja mellan olika gravskick; kistgravplats, urngravplats, minneslund och askgravplats.

Året på våra kyrkogårdar

Det händer många saker på kyrkogården under årets gång. Men vad händer egentligen under de olika säsongerna?

Gravskötsel

En vacker begravningsplats är för många människor en plats för stillhet och eftertanke.

Eldlusen - ett nyttodjur på Hvilans kyrkogård

Flera kyrkogårdsbesökare har frågat om de röda baggar som soliga dagar kan ses välla upp ur träd och spruckna stenar. Insekten tillhör familjen eldskinnbaggar och heter eldlus.

Begravningshuvudmannen ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis.

Begravning är i vidaste bemärkelse sättet att varaktigt ta hand om en avliden samt de riter som förknippas med det. Begravningen är en helhet som kan delas upp i tre olika huvudområden: praktiska åtgärder, begravningsceremoni och gravsättning. Planering, praktiska förberedelser och samordning är dödsboets ansvar. Det kan en begravningsentreprenör hjälpa till med.
 
Begravningsceremoni som leds av präst i kyrka eller kapell kallas begravningsgudstjänst. Den har redan betalats via kyrkoavgiften och innebär därför inga extra kostnader om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan.

Gravrättsinnehavare sökes

till gravplatser på Hvilans, Åryds och Hällaryds kyrkogård

Begravningsombud

Här hittar du kontaktuppgifter till vårt begravningsombud.