Foto: Annika Bergkvist

Hällaryds kyrka

Den nya kyrkan är byggd 1878. Av den äldre kyrkan finns endast ett fåtal stenar kvar lite norr om nuvarande kyrkbyggnad. 

Från den äldre kyrkan finns bevarad en svensktillverkad, sexsidig dopfunt av snidat trä, tillverkad år 1649. En forskare från Stockholms universitet som har skrivit en uppsats i ämnet heraldik belyser i sin avhandling prosten Koch och hans hustru Karin Hansdotters vapensköldar på dopfunten. Prostens sköld har temat liv och död och hustruns livets vatten. På de övriga sidorna finns avbildade Adam och Eva i Paradiset, två fruktmotiv och en änglabild.

Dopfatet i mässing från 1675 är rikt graverat. Inskription på brättet är hämtat ur Markusevangeliets 14:e kapitel. I botten syns prostparets vapensköldar.

Altarring och altaruppsats är tillverkade i gotisk stil.

Vid ingången till kyrkorummet finns ett epitafium över kyrkoherden Matz Jörgen Koch med familj.

Orgeln i Hällaryds kyrka

Den romantiska orgeln i kyrkan är byggd 1902 av G A Setterqvist & Son. Den har mekanisk traktur och två Roosveltlådor. Omdisponering och renovering har gjorts vid tre tillfällen 1941, 1966 och 1985, alla gånger av Mårtenssons.

Man vet inte vilken den ursprungliga dispositionen var, möjligt är att omarbetat, äldre material finns i några av den nuvarande stämmorna.

Nuvarande disposition;
Manual I: Principal 8´, Bourdon 8´, Täckflöjt 8´, Octava 4´, 
Kvinta 2 2/3´, Mixtur 4 ch.
Manual II: Rörflöjt 8´, Fugara 4´, Waldflöjt 2´, Dulcian 8´.
Pedal: Subbas 16´, Borduna 8´.
Effektregister: Calcant.
Koppel: I/ped, II/ped, II/I, 4`/I, 16`II/I

Hällaryds kyrkas dopfunt

Se kyrkovaktmästarna Lisbeth och Palle Berntsson berätta om prosten Kock och dopfunten:

Hällaryds kyrkas orgel

Se kyrkovaktmästaren Palle Berntsson visa och berätta om Hällaryds kyrkas orgel.