Foto: Emelie Paradis

Gravskötsel

En vacker begravningsplats är för många människor en plats för stillhet och eftertanke.

Gravplatsen anläggs och sköts enligt de bestämmelser som följer med gravbrevet. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsen sköts och är i ordnat och värdigt skick, det vill säga att den bland annat hålls fri från ogräs. Om gravplatsen blir uppenbart vanvårdad kan den återtas.

Den som behöver hjälp och råd om gravskötsel, plantering och teckning av avtal är alltid välkommen att kontakta vår expedition.

Skötselavtal

Ett gravskötselavtal kan till exempel innehålla grundskötsel, planteringar, utsättning av blommor på speciell dag, granristäckning med mera.

Grundskötseln innehåller

  • Vår- och höststädning (t ex borttagning av granris och kransar)
  • Ogräsrensning
  • Borttagning av vissna blommor
  • Krattning och randning av grusyta
  • Klippning av häck och buskar inom gravplatsen.
  • Kantskärning av rabatt
  • Vattning

Vi erbjuder tre typer av gravskötselavtal:

1-årsavtal 
Avtalet gäller ett år (kalenderår) med automatisk förlängning med ett år i taget om avtalet inte sagts upp skriftligt senast en månad före avtalstidens utgång. Faktura skickas ut i början av året (eller vid nyteckning så snart det skrivits på av båda parter) med 30 dagars förfallotid. Priserna på produkter och tjänster som ingår i 1-årsavtalen justeras årligen.

Fasttidsavtal
Avtalet har ett fast pris för hela avtalstiden. Avtalet kan därefter förlängas genom att ett nytt avtal tecknas. Det är inte tillåtet att ta bort eller lägga till tjänster under avtalstiden.

Avräkningsavtal (flerårsavtal)
Beloppet betalas vid avtalstecknandet. Årlig avgift för överenskommet uppdrag dras från kapitalet så länge pengarna räcker. Fyllnadsinbetalning kan göras under avtalets gång om så önskas. Det är tillåtet för avtalstecknaren att ändra villkor för tilläggsarbeten inom ramen för inbetalda medel.

 

Vi kan även hjälpa till med om- eller nyanläggning på gravplatsen samt olika typer av gravstensarbeten - kontakta oss gärna för mer information. 

 

 

 

 

Gravsticka

Om det finns en gravsticka placerad i högra hörnet av
gravplatsen, betyder det att ni har hjälp med skötseln eller
att gravplatsen är återlämnad.
Gravstickan talar på ett lätt sätt om för oss som jobbar på
kyrkogården, hur graven ska skötas.
Under hösten 2020 kommer gravstickorna efterhand att
ersätta de gamla skyltarna.

Svart: Återlämnad gravplats
Gul: Skötsel av endast grus/singelyta
Grön: Totalskötsel av grav
Röd: Skötsel av endast rabatt

Mer Information

I vår broschyr Gravskötsel kan du läsa mer om avtal, priser och vad som ingår i de olika avtalen.

Ladda hem broschyr här.