Etiska regler för krematorieverksamheten

I Karlshamn skall all krematoriepersonal vara väl förtrogen med arbetet samt ha en lämplig och relevant utbildning inom såväl det tekniska som det humanistiska området.

För mer information, kontakta kyrkogårds- och fastighetschefen: 0454-30 22 21
Ta del av de etiska riktlinjerna i sin helhet via länken uppe till höger.
All personal som arbetar inom begravningsverksamheten i Karlshamns församling skall alltid arbeta med värdighet, omtanke och utifrån etiskt goda värderingar. Värdegrunden skall präglas av omsorg, respekt, öppenhet och professionalitet. Dessa regler skall vara kända av alla anställda i Församlingen. Utvärdering av dessa regler skall årligen ske och diskussion om dem bör ske i arbetslaget minst en gång om året.