Det kristna dopet

Dopet är grunden till medlemsskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i ett annant kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid.

Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan. Den som döpts i ett annat kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid. Därför döps inte de som redan är döpta i ett annat kristet samfund på nytt när de begär inträde i Svenska kyrkan. Vattnet är en symbol för rening. Dopklänningen är oftast vit, renhetens färg. Att den är alldeles för lång för barnet är en symbol för att dopet är något att växa i. Senare i livet, under konfirmationen, får konfirmanden hjälp med att upptäcka vad Gud gett via dopet. Den vita konfirmandkåpan är en symbol för dopklänningen, som man nu vuxit i.

Många tror att dopet är en namngivningsceremoni. Men dopet är så mycket mer. Vid dopet säger prästen dopkandidatens namn högt så att hela församlingen får höra det. I dopet kallas den som döps till lärjunge och får löftet att aldrig någonsin vara ensam. Jesus säger: ” Jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:20)