Foto: Pernilla Bökman

Carl Gustafs kyrka

Kyrka mitt i staden, mitt i folkströmmarna

Nu kan man gå in i kyrkan och lyssna till musik från orgeln, även fast ingen sitter och spelar på den!

En egen församling

År 1667 fick Karlshamn rätt att få egen präst, som borgerskapet självt skulle underhålla och löna. 1668 kallades Hans Mattsson Abelin till stadens kyrkoherde.

Kyrkans historia

Carl Gustafs kyrka i Karlshamn är uppkallad efter Karl X Gustav och intar en dominerande plats i stadsbilden. Kyrkan är korsformad med ett torn över korsmitten.

Klocktornen

Nordost om Carl Gustafs kyrka står ett åttasidigt klocktorn från 1792-93. Tornet är 36 meter högt och byggt av gråsten och tegel med Ölandssten i omfattningarna.

Kyrkogårdarna

Bodekulls invånare begravdes på Asarums kyrkogård. I samband med grundläggningen av Carl Gustafs kyrka fick Karlshamn 1681 sin egen kyrkogård.