Dop i krissituation

Ibland föds barn under mycket dramatiska omständigheter och det kan finnas en osäkerhet kring om barnet skall överleva eller inte. I en sådan situation har var och en som själv är döpt rätt att döpa barnet.

Vid dop i krissituation, eller nöddop som det också kallas, får den som själv är döpt döpa barnet genom att med vatten tre gånger röra vid barnet och säga: -Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

På Karlshamns lasarett kan man be personalen kontakta Sjukhuskyrkan vid behov av nöddop. Sjukhuskyrkans medarbetare har erfarenhet av att hantera dop i svåra situationer. Det händer också att en döpt barnmorska döper barnet om föräldrarna önskar det.