Sjukhuskyrkan

För dig som är patient, närstående och personal.

Med oss kan du dela dina tankar om livets mening, om glädje, sorg och smärta både till kropp och själ. Vi finns också för dig som är anhörig eller personal. Det du anförtror oss stannar hos oss om du inte önskar någonting annat.

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Det är viktigt att få träffa människor som man känner och har förtroende för, därför förmedlar vi gärna kontakter med vårdtagarens och anhörigas hemförsamling eller företrädare för den religion du tillhör.

Har du behov av att sitta ner en stund och bara vara?

Ovanför receptionen på lasarettet i Karlshamn finns Sjukhuskyrkans andaktsrum. Det står alltid öppet. Där kan du sitta ner, vila, läsa och meditera. 

Välkommen!

Sjukhuskyrkan- När livet är svårt

Sjukhuskyrkans personal backar inte när livet är svårt