Briggen Bravo

Kyrkskeppet Bravo har prytt Carl Gustafs kyrka sedan det invigdes 1984. Syföreningen Sjölyktan samlade in pengar och konstnären Karl Albin Strömberg utförde arbetet.

När man kommer in i Carl Gustafs kyrka via den södra ingången så ser man om man tittar lite snett uppåt mot orgeln att där hänger ett skepp; briggen Bravo. Detta skepp har funnits på riktigt och precis som kyrkskeppet faktiskt också byggts i Karlshamn.

Votivskepp
Ofta var det så att de skeppsmodeller som skänktes till kyrkor gavs som en gåva av någon sjöman som arbetat ombord på just det fartyg modellen föreställde. Det kunde vara så att fartyget råkat riktigt illa ut och till och med förlist. Då var det vanligt  att någon sjöman som varit ombord gjorde en modell av fartyget och skänkte till kyrkan som ett tack till Gud för att man överlevt.

Dessa, av tacksamhet skänkta, skepp kallas votivskepp. Det finns exempel på andra votivgåvor också, som fiskar, men det mest vanliga är just skepp. Egentligen syftar ordet på uppfyllandet av ett avgivet löfte, latin: votum. Votivbilder bär ofta inskriften ex voto: enligt ett löfte.
Sjölyktan

Vårt skepp i Carl Gustafs kyrka är dock inte ett votivskepp, utan går under benämningen kyrkskepp. Originalet, den riktiga briggen Bravo, byggdes i Karlshamn 1861 av skeppsbyggmästare D.R. Andersson efter en beställning av handelsbolaget Winberg & Meyer. Bravo var  34,9 m lång, 7,5 m bred och vägde gott och väl 300 ton.

Så småningom såldes Bravo vidare och kom att hamna nere i Brantevik i Skåne. Sista resan var Bravo lastad med kol och gick från W. Hartlepool till Malmö. På natten den 6 december 1911 strandade Bravo på Lysegrundet i Kattegatt. 

Kvinnorna i syföreningen Sjölyktan bestämde sig för att en modell av briggen Bravo skulle bli en fin gåva till Carl Gustafs kyrka. Sagt och gjort, man satte igång med insamlingar av olika slag, ordnade basarer, lotterier och auktioner. Man fick också flera gåvor från skeppsmäklare, industri, stuveribolag, hamnmyndighet,  olika föreningar och kommunen. Den 29 januari 1984 invigdes så konstnärens Karl Albin Strömbergs modell av briggen Bravo i Carl Gustafs kyrka.
Systerskepp

På Karlshamns Museum finns en kopia av kyrkskeppet. Konstnären Karl Albin Strömberg har på detta gjort följande inskription: ”Till minne av min kära maka Tora, Briggen Bravo”. Skeppet fanns i dotterns ägo innan det skänktes till Karlshamns Museum. Du hittar det på andra våningen tillsammans med fler verk av Strömberg.

Styrman
Karlshamns gamla kyrkosigill, med årtalet 1693, har en bild av stadens innerhamn med kyrkan i bakgrunden. Man ser ett skepp där Kristus sitter vid rodret med gloria kring huvudet. Sigillet har inskriptionen ”Christo Gubernante” som betyder: med Kristus som styrman. Vårt kyrkskepp i Carl Gustafs kyrka kan få påminna oss om just detta. Att vi får ha  Kristus som styrman, i församlingens liv, i ditt och mitt liv. Det är en fin bild av Kristus på väg över tidens ofta oroliga hav mot evighetens trygga hamn.

Anki Hansson