Barn och familj

För barnen – med eller utan vuxen

I en kristen gemenskap vill vi visa på allas lika värde och möjligheter. Vi vill erbjuda en mötesplats för stora och små, där alla blir sedda och bekräftade. Vår uppgift är att visa vår tro på Gud i ord och handling, genom att vi tillsammans skapar en god miljö där barnen får vara trygga. Jesus sa: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de."

Filmer

- Kyrkfilurerna berättar om påsken
- Klockstapeln i Karlshamns församling