Foto: Pixabay

Våra syföreningar

Våra syföreningar är hängivna grupper som på olika sätt bidrar till andras hjälp och glädje, både i Sverige och den världsvida kyrkan. Syföreningarna är ett uttryck för kyrkans framtid - ett hängivet, frivilligt arbete.

Vi har syföreningar som träffas under dag- eller kvällstid. Under trevlig samvaro handarbetar de som vill och det blir givande samtal och god gemenskap runt kaffeborden.