Foto: pixabay

Att vara medlem

Välkommen att vara en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap oavsett vem du är! Här finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag...

Som medlem betalar du en del av din inkomst i kyrkoavgift. Begravningsavgiften betalar alla. Genom kyrkoavgiften är du med och stöder Svenska kyrkans arbete för kristen tro, människovärde och livskvalitet.

ANMÄLAN OM INTRÄDE I SVENSKA KYRKAN

Här laddar du ner din blankett.

Fyll i blanketten och mejla den till:

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

Det går även bra att posta den till:

Karlsborgs pastorat
Strandvägen 6
546 32 Karlsborg

 

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

 

VARFÖR MEDLEM?

För sin egen skull, verkar kanske vara det mest självklara svaret. För att du och jag skall ha platser att gå till, för att möta Gud och för att möta andra människor. För att du och jag skall få tillgång till kyrkans tjänster, som enskilt samtal med en präst eller diakon, eller vigsel-och begravningsgudstjänster. För att du och jag skall ha rösträtt i kyrkans val och dessutom vara valbara.

Men om man inte tycker att man har något behov av kyrkan?

Då är det allra mest självklara svaret på frågan om varför man ska vara medlem i Svenska kyrkan: för att många andra behöver kyrkan.
Att DU är medlem innebär:

att du värnar om att kyrkans personal kan vara en resurs för andra i samband med sorg, olyckor och katastrofer.

att du är solidarisk med fattiga och krigshärjade länder, där Svenska kyrkan har ett stort engagemang.

att du bidrar till kyrkans verksamhet bland äldre, skolor, på Haganäset, Soldathemmet.

att du stöder en stor barn- och ungdomsverksamhet.

att du värnar om musiklivet i bygden. I Svenska kyrkan Karlsborg finns många körsångare. Vi ordnar också musikgudstjänster och konserter av olika slag. Oftast utan entréavgift.

att du bidrar till att det kan firas gudstjänster regelbundet.

att du betalar för underhåll och drift av alla kyrkor och andra lokaler.

att du bidrar till lönen till anställda, som på olika sätt arbetar med ovanstående verksamheter.

Ditt medlemskap är alltså viktigt också för andra.