Foto: Christian Karlsson

Kyrkogårdsförvaltningen

Enligt kulturminneslagen ska begravningsplatser vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskar.

Enligt begravningslagen ska alla dödsfall anmälas till skatteverket och bli bokförda. Alla människor måste gravsättas efter döden.

Gravrätt är den lag som berör gravplatserna. 

Gravrättsinnehavaren (ägaren) för en gravplats har rätt att bestämma vilka som ska begravas på platsen. Gravrättsinnehavaren har ansvar för att platsen är i vårdat skick. 

Gravrätten är idag 25 år. Den går att förlänga, ta då kontakt med kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogårdarna i pastoratet

I Karlsborgs pastorat finns det sju kyrkogårdar.

Gravrättsinnehavare sökes

Kyrkogårdsförvaltningen söker efter gravrättsinnehavare till de platser där vi inte har några aktuella uppgifter. Läs mer...

Gravskötsel

Vill du ha hjälp med gravskötsel? Läs mer om våra olika alternativ.

Säkring av gravstenar

Arbete pågår för att få en säkrare kyrkogårdsmiljö.