Foto: Christian Karlsson

Gravskötsel

Vill du ha hjälp med gravskötsel? Läs mer om våra olika alternativ.

Gravskötsel utan plantering

Gravrättsinnehavaren ordnar själv med eventuell plantering, vintersmyckning och tvättning av gravsten. Kyrkogårdsförvaltningen åtar sig att sköta gravrabatten genom att vattna och ansa samt att ta bort vissna blommor i vas. Avgiften för detta är för närvarande 600 kronor per år.

Gravskötsel med plantering

Kyrkogårdsförvaltningen åtar sig plantering av perenner, vår- och sommarblommor samt skötsel av gravrabatten. Vidare åtar sig kyrkogårdsförvaltningen att lägga en vintersmyckning, tvätta gravstenen samt att vid behov räta upp stenen. Avgiften för detta alternativ varierar beroende på hur många blommor man beställer. Den kostar ca 1100 kronor per år, men det kan både bli mer eller mindre.

Grav med grus eller häck

För grusgravar eller de gravar som har häck planterad bakom eller runt sig, tillkommer en extra kostnad, för närvarande 345 kronor per år.

Gravskötselavtal

FAKTURERING 1 ÅR FÖRSKOTT: Ett faktureringsavtal är ett löpande avtal som betalas i förskott en gång om året. En faktura skickas hem till skötseladressen på aktuellt årsbelopp. AVRÄKNINGSAVTAL FÖRSKOTT: Vid detta avtal betalas en större summa på en gång. Summan ska räcka för skötsel i minst 5 år. Summan sätts in på ett gravskötselkonto som vi debiterar en gång per år.

KONTAKT

Kontakta oss gärna om ni har frågor!