En träklubba ligger på ett bord.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Förtroendevalda

Här ser du vilka som är förtroendevalda för perioden 2022-2025.

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i pastorat där flera församlingar samverkar.

Kyrkorådet är pastoratets styrelse.

Församlingsråd är församlingens styrelse. I Karlsborgs pastorat finns fyra församlingsråd, ett i varje församling.

Kyrkofullmäktige i Karlsborgs pastorat

Mandatperioden 2022-2025 

En person slår en ordförandeklubba i bordet.

Kyrkoråd i Karlsborgs pastorat

Mandatperioden 2022-2025