Foto: Ellie Spork

Miniorer åk 1-3 Forsvik

Forsviks prästgård tisdagar kl 13.30-15

Miniorerna är en grupp för dig som går i åk 1-3. Vi träffas i Forsviks prästgård på tisdagar klockan 13.30-15.
Vi leker, pysslar, sjunger och talar om Gud. Vi brukar också medverka i familjegudstjänster. Ibland åker vi på läger.
Vi hämtar och lämnar på skola/fritids.

Välkommen!