Foto: IKON

Dop - konfirmation - vigsel - begravning

I livets olika men stora och viktiga skeden finns Karlsborgs pastorat här för dig och din familj.

Dop

Genom dopet tillhör man Guds familj och blir samtidigt medlem i Svenska kyrkan. Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Alla omfattas vi av Guds löfte att vara oss nära.

Konfirmation

Vad är meningen med livet? Vem är jag? Finns Gud? Vad tror man på i kyrkan? Vad tror jag? Frågor om livet har alla människor och när man är konfirmand kan man fundera på det tillsammans med andra.

Vigsel

Bröllop! En dag som blir ett minne för livet! I Guds och alla vittnens närvaro lovar ni varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut.

Begravning

Vid livets slutskede är det viktigt att få ta farväl. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.

Boka ditt dop eller din vigsel här!

Enkelt och smidigt online.