Dopfunt och dopkanna
Foto: IKON

Dop

Genom dopet tillhör man Guds familj och blir samtidigt medlem i Svenska kyrkan. Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Alla omfattas vi av Guds löfte att vara oss nära.

Svenska kyrkan döper både barn och vuxna

Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.
 
Ett litet barn som döps kan ju inte själv uttrycka att det har en tro på Gud och vill tillhöra den kristna församlingen. Längre fram i livet, i konfirmationen, finns däremot möjligheten att säga ja till sitt dop.

När ni vill ha dop

Kanske har ni på grund av pandemin väntat med dopet? Nu finns en dopklänning att låna för de lite större barnen. Välkommen med er dopbokning! Foto: Malin Joelsson
Kontakta pastorsexpeditionen för att bestämma datum och tid för dopet.  Fundera gärna på i vilken kyrka ni vill fira högtiden och vilka datum som är aktuella. Boka gärna online här nedan.
 
I samtal med prästen går ni igenom detaljerna i gudstjänsten och talar om dopets innebörd. 

Dopklänning?

Man får gärna låna dopklänning från någon av våra församlingar. Dessa bokas via pastorsexpeditionen.

Hyra lokal?

Det finns möjlighet att hyra lokal för dopkalas. Information om pris m m finns under rubriken - Våra lokaler.

Boka ditt dop eller din vigsel här!

Enkelt och smidigt online.

”Det är tradition. Det känns inte som att det var något man valde”, säger Martin.

Martin Kihlström

Att döpa sitt andra barn

För Martin och Elin var det självklart att döpa sina två barn. ”Det är tradition. Det känns inte som att det var något man valde”, säger Martin.

Dopet som början på en upptäcktsfärd

"Det är bästa presenten man kan ge till sitt barn”, säger Ellinor. Om han kommer att välja kyrkan när han är äldre är helt upp till honom, men de vill själva vara aktiva i kyrkan för de vill ge honom möjligheten att vara med i den gemenskapen.

Att planera ett dop:

klicka här för tips!

Foto: Pixabay