Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

  • Vi behöver träffas och samtala och göra saker tillsammans för att främja gemenskapen med varandra. Det kan vara t.ex. vid en dagledigträff, en sopplunch eller i en syförening. Vi behöver mötas över kulturgränser, svenskar och "nya svenskar". 
  • Någon av oss kan ha särskilda bekymmer och behöva hjälp och stöd i en utsatt livssituation. Då ska man kunna få samtala med någon enskilt och i förtroende. Som diakoniarbetare i våra församlingar står vi till förfogande för samtal, råd och stöd i olika situationer. Vi kan göra hembesök eller sjukbesök, om någon önskar det.
   • För dem som förlorat sin livspartner, inbjuder kyrkan varje termin till en Leva-vidare-grupp, där vi får dela erfarenheter med dem som är i samma livssituation.
    • Vi uppmärksammar äldres födelsedagar på ett särskilt sätt och inbjuder till Högtidsdagsfester i varje församling. Vi besöker även regelbundet vårt äldreboende Haganäset där särskilt våra  frivilliga medarbetare gör en stor insats.
     • Vi engagerar många frivilliga i olika grupper: Diakonigruppen, Besöksgruppen , Gudstjänstgruppen på Haganäset och pastoratets kyrkliga syföreningar i Brevik, Forsvik, Mölltorp och Undenäs.
     • Du är alltid välkommen att höra av dig om du vill boka ett enskilt samtal med någon av oss som jobbar inom diakonin.
 • Titta gärna efter annonsering om våra öppna samlingar. Kom och se och delta!
 • Och till sist men inte minst - engagera dig gärna som frivillig medarbetare - hör med oss om vad som kan passa för dig!