Foto: Christina Johansson

Begravning

Vid livets slutskede är det viktigt att få ta farväl. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.

Att ta hand om begravningen, efter den som avlidit, på ett fint och värdigt sätt är en viktig uppgift både för anhöriga och för samhället i stort. Etiken kring våra nära och kära som lämnat oss avspeglar också etiken bland oss som lever vidare. Hur vi utformar denna avslutning kan se olika ut.

Det vanligaste är att man som anhörig kontaktar en begravningsbyrå som kan hjälpa till med praktiska saker, bland annat att ta kontakt med präst och kantor i församlingen. 

Prästen tar sedan kontakt med er och gör hembesök för stöd, samtal och planering av begravningsgudstjänsten.

Kyrklig och borgerlig begravning

Vad är skillnaden?

Foto: Pixabay