Foto: Gabriella Olofsson

Våra kyrkor och lokaler

Våra kyrkor

En kyrka öppen för dig! Kanske söker du efter en stilla plats, en väntande oas i en stressig vardag. Kanske vill du gå in genom porten för att tända ett ljus för någon eller något. Kanske fascineras du av vår rika historia och det konst- och kulturarv som kyrkan bär och förvaltar och de berättelser den inrymmer. Oavsett anledning är du lika välkommen!

Våra lokaler

I Karlsborgs pastorat finns flera samlingslokaler. Det är möjligt att hyra dessa för exempelvis minnesstunder, dopkaffe eller privata fester.