Våra gudstjänster

I kyrkan får du möta Gud på ditt eget sätt – i tystnad, i musiken, i gudstjänst, med ett ljus, bön i aktiv handling, eller genom att bara vara och ta emot.

Gudstjänsten är en mötesplats mellan människa och Gud. Den bygger på en lång och levande tradition. Form och innehåll har sitt ursprung i den första kristna församlingens gudstjänst. Tiden, kulturen och den lokala traditionen har genom åren anpassat gudstjänsten till hur den är idag. Mötet med Gud är det centrala.

I Karlsborgs pastorat firas därför många olika gudstjänster söndag som vardag, på olika tider och platser.

Gudstjänster med en rubrik som innehåller ordet mässa betyder att det firas nattvard. Annars är det en gudstjänst utan nattvard. Varje gudstjänst har en grundstruktur som består av Samling, Ordet, (Måltiden) och Sändningen.

Högmässa

Högmässa kan vara söndagens huvudgudstjänst. I högmässan delas bröd och vin i nattvarden. Vi lyssnar till bibeltexter som har med söndagens tema och innehåll att göra. Predikan berättar om vad bibeltexterna säger oss här och nu. I gudstjänsten sjunger vi psalmer och ber för oss själva och andra. I slutet av gudstjänsten får vi välsignelsen innan vi återvänder till vardagen.

Mässa

Gudstjänster med en rubrik som innehåller ordet mässa betyder att det firas nattvard. Annars är det en gudstjänst utan nattvard.

Söndagsmässa

Söndagsmässa är en enklare form av högmässa. 

Högmässogudstjänst

Högmässogudstjänst kan vara söndagens huvudgudstjänst. Vi lyssnar till bibeltexter som har med söndagens tema och innehåll att göra. Predikan berättar om vad bibeltexterna säger oss här och nu. I gudstjänsten sjunger vi psalmer och ber för oss själva och andra. I slutet av gudstjänsten får vi välsignelsen innan vi återvänder till vardagen.

Söndagsgudstjänst

Söndagsgudstjänst är en enklare form av högmässogudstjänsten.

Familjegudstjänst

Kallas ibland Barnens öppna kyrka eller Gudstjänst med små och stora. Familjegudstjänst är en enkel gudstjänst där perspektivet ofta är barnens och tilltalet främst är riktat till barnen. När det vid denna gudstjänstform firas nattvard kallas gudstjänsten familjemässa.

Veckomässa

Veckomässa firas ofta en vardagkväll och är en kort nattvardsgudstjänst. Vi lyssnar till bibelord och vad det betyder för oss idag. Vi firar nattvard, sjunger och ber.

Dop-, vigsel-, begravnings-, och konfirmationsgudstjänster

Dessa gudstjänstformer är alla officiella gudstjänster i Svenska kyrkan och kallas förrättningar. Här fokuserar gudstjänsten på en särskild händelse i livet.

Musikgudstjänst

Musikgudstjänst innehåller ofta mycket musik och ibland några ord som knyter an till temat i musiken eller söndagens tema, samt någon bön. Musikgudstjänster kan innehålla solister, körer, större körverk eller gemensam psalmsång.