Valnämnden i Karlsborgs pastorat

Valnämnden har det övergripande ansvaret för genomförande av kyrkovalet. Dessa är valda för mandatperioden 2018-2021.

Ordförande:
Lars Berggren
Telefon: 0505-100 06
Mobil: 072-233 33 78
E-post till Lars Berggren

Vice ordförande:
Christina Gustafson
Mobil: 073-043 07 46
E-post till Christina Gustafson

Ledamöter:
Berit Ekstedt-Gustafsson
Marie Handfast
Robin Lind Koski

Ersättare:
Josef Hegart
Urban Spaak
Gerd Johansson
Stig Karlsson
Maria Mattsson