Liten och stor i Mölltorp

Tisdagar kl 10-12

För barn 0-5 år i vuxens sällskap i Mölltorps församlingshem.

Vi sjunger, leker, samtalar, fikar och pysslar.
Gruppen delas efter ålder på barnen - en grupp för babyrytmik och en för sångstund.

Babyrytmiken är kl 10-10.30 för bebisar 3-10 månader. OBS max 12 bebisar. Anmälan till Eva-Britt Andréson.

Ingen anmälan behövs för de äldre barnen.

Välkommen!