Foto: Peter Wibjörk

Undenäs kyrkogård

…kring ”Katedralen i Tiveden”

Historia

Undenäs kyrka och kyrkogård är full av historia. Platsen för den medeltida kyrkan som brann ner 1890 finns utmärkt sedan 1948 och många gravstenar kan berätta om tider som flytt. 

Fram till början av 1900-talet bestod kyrkogården till största delen av ängsmark och det var först efter uppbyggnaden av den nya kyrkan man började strukturera upp området med gångar och kvarter. En häck planterades även för att inhägna kyrkogården, samt en trädkrans som delar av ännu finns kvar. Det var också vid den tiden som gravvårdar började bli vanligare.

År 1923 utvidgades kyrkogården. I skärningspunkten av två av de gångar som anlades vid detta tillfälle bestämdes att ett kors skulle stå. Detta skedde 1954 då man placerade tornspirans kors där, eftersom det skulle bytas ut.

Mellan 1975-76 byggdes kyrkogården ut ytterligare. Vid denna ombyggnad fick kyrkogården sin minneslund, nytt bårhus och damm. Man tog även ner häcken som skilde det nya och gamla området åt, för att knyta dessa två samman både med varandra och med kyrkan. År 2009 anlades en askgravplats i anslutning till minneslunden.

(Källa: Robin Gullbrandsson Byggnadsvårdsrapport 2017:42)

 

Här finns kistgravplatser, urngravplatser, askgravplats och minneslund

Automatisk bevattning saknas, kyrkogårdsförvaltningen använder bevattningskärl vid gravskötsel.