Foto: Gabriella Olofsson

Undenäs kyrka

Fram till 1890 fanns här en träkyrka från medeltiden vilken den 15 oktober total-förstördes genom en anlagd brand. Man började omedelbart att planera för en ny kyrka, i december fanns ett ritningsförslag av arkitekt Steendorff.

Den nya kyrkan byggdes alldeles söder om den gamla kyrkan. Nu uppfördes en gotisk basilika av nordisk typ, en katedral i tegel och kalksten. Den 22 april 1894 invigdes kyrkan.

Schablonmålningar i tidens stil gav färg åt interiören. Kyrkan kallas ofta för ”Tivedens domkyrka”.

Församlingens invånarantal var då cirka 5500.

Undenäs kyrkogård

…kring ”Katedralen i Tiveden”